ติดต่อโรงเรียน

cropped-logo.jpgเลขที่  92  หมู่ 5  ตำบลประสาทสิทธิ์
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์  70210

92 moo 5
Prasartsit, Damnoensaduak, Ratchaburi, 70210  Thailand

โทรศัพท์  : 032-248188
E-mail  :  wanthaschool@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/wanthamariapage/