สัญลักษณ์และความหมายของตราโรงเรียน

logo
“แสงเทียน  ตรากางเขน  เชิงลายไทย”

การเป็นแบบอย่าง กล้าทวนกระแสสังคมด้วยคุณธรรม ตามหลักพระคริสตธรรม
คุณธรรมตามหลักสากล  คุณธรรมตามประเพณีไทย  และคุณค่าของความเป็นไทย

“หนังสือ”

รักการเรียนรู้  รักการอ่าน  และการแสวงหา

“กุหลาบเถา”

ความรักแท้  รักบริสุทธิ์ ซึ่งพร้อมที่จะแบ่งปัน และมอบให้บุคคลรอบข้าง และสังคม

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า     หมายถึง   ความร่าเริงสดใส  ความสงบสันติ

สีชมพู   หมายถึง   ความรัก  ความอ่อนหวาน  สุภาพอ่อนโยน

อักษรย่อของโรงเรียน

ว.ม.